Sinh hoạt chuyên đề CLB Nghiên cứu Đô thị Hải Phòng

Ngày 27/10/2021, đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề CLB Nghiên cứu Đô thị Hải Phòng, nội dung thảo luận chính trong cuộc họp về “Nghiên cứu bất động sản và... Read more »

Quê tôi Hải Phòng- Chùm 173 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 173 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Thị Ngọc Thụy, Phạm Thế Truyền, Nguyễn Thị Nin, Nguyễn Văn Chương, Phạm Thị Cúc, Phạm Đình... Read more »