Thăm và làm việc với văn phòng đại diện Liên hiệp HTX Việt Nam tại Hải Phòng

Ngày 2/6/2022, chúng tôi đã có lịch thăm và làm việc với văn phòng đại diện Liên hiệp HTX Việt Nam tại số 64, đường Cái Hòm, phường Đông Khê, quận Ngô... Read more »