Trả lời phỏng vấn Đài PTTH HP về “Vỉa hè trong đô thị”

Ngày 17/6/2022, tôi trả lời phỏng vấn Đài PTTH HP ở chuyên mục “Chuyện phố chiều” về chủ đề “Vỉa hè trong đô thị”. Nội dung gồm có: Khái niệm vỉa hè... Read more »