Sinh hoạt chuyên đề CLB nghiên cứu đô thị Hải Phòng

Ngày 8/6/2022, tại trụ sở CLB nghiên cứu đô thị Hải Phòng, số 32F Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng; đã diễn ra sinh hoạt chuyên đề: “Một số giải pháp chăm... Read more »