CỬA BIỂN KẾT NỐI

Cửa Biển kết nối với:  Gặp gỡ đầu tuần tại VP Hội LL Việt Kiều TP Hải Phòng; Hội nghị nhịp cầu hữu nghị Việt- Đức; Lễ ký hợp đồng hợp tác... Read more »