Giới thiệu Nhà Cảm Xạ học Nguyễn Tiến Hanh

Ngày 9/6/2022, mời các bạn cùng tôi gặp gỡ Nhà Cảm Xạ học, Doanh nhân Nguyễn Tiến Hanh- Chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Nguyễn TP Hải Phòng; tại trụ sở CLB... Read more »