Đất Hải Phòng- Chùm 19 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 19 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Đào Yên, Thúy Vinh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Hoa, Nguyễn Mạnh Trí.   Đào Yên (Newzealand ) ĐẤT HẢI PHÒNG... Read more »

Vùng Cửa Biển- Chùm 18 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 18 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thái, Đỗ Mạnh Hùng, Thái Kế Toại, Phạm Thúy Ngọc.   Phạm Thị Tuấn Anh... Read more »