Thành phố biển- Chùm 25 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 25 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Tiến Ban, Bùi Hữu Thiềm, Kim Thanh, Mai Quốc Quỳ, Hồ Thảo Ngọc.   Nguyễn Tiến Ban (Hải Phòng) THÀNH... Read more »