Hoạt động CLB Thơ Đất Cảng năm 2020 và hướng hoạt động năm 2021

CLB Thơ Đất Cảng hiện có 18 thành viên là các nhà khoa học, nhà thơ, dịch giả, doanh nhân, nhà giáo là hội viên Hội khoa học phát triển nguồn nhân... Read more »