Chiều ở Đồ Sơn- Chùm 35 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 35 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Viết Tô, Nguyễn Minh Dương, Mỹ Liên, Hồ Thảo Ngọc, Ban Lê   Nguyễn Viết Tô (Hà Nội) CHIỀU Ở... Read more »