Thành phố Cảng Xuân- Chùm 45 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 45 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Nam Bạch Trinh, Quang Hòa, Trần Kế Hoàn, Bùi Xuân Tuấn   Nguyễn Xuân Căn (Hải Phòng) THÀNH... Read more »

Cha ơi! Không kịp nữa rồi- Truyện ngắn dự thi mã số 81 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 81 của tác giả Bùi Sỹ Căn (Hải Phòng) CHA ƠI! KHÔNG KỊP NỮA RỒI Cha kính yêu của con! Đôi mắt của con là cửa... Read more »