Biển lạnh- Thơ Minh Trí

BIỂN LẠNH Tôi chạy về ký ức tuổi thơ trong túp lều dân chài cắm trên cát biển những hạt cát hai mươi năm ngấn mặn hai mươi năm giông gió làng... Read more »

Thành phố bên sông- Chùm 40 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 40 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Lê Việt Hùng, Kim Thanh, Phạm Tường Thi, Vương Giao Tuyến, Phạm Xuân Hiếu   Lê Việt Hùng (Hải Phòng) THÀNH... Read more »