Đồ Sơn chiều Đông- Chùm 28 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 28 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Quang Hòa, Nguyễn Thế Kỹ, Mai Hồng Quang, Đỗ Thanh Quang, Đỗ Tam Dân.   Quang Hòa (Hải Phòng) ĐỒ SƠN... Read more »