Thông báo của Hội KTS Việt Nam

Ngày 5/5/2021, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đã gửi thông báo tới Hội KTS các tỉnh thành trên toàn quốc, nội dung như sau: 1/Hội thảo “Hướng tới nửa thế kỷ... Read more »