Quà Miền Trung

Ngày 24/5/2021 tôi vui mừng nhận được bưu phẩm do Lương y Trần Quang Sắc- bạn tôi, gửi tặng từ thành phố Đà Nẵng. Tôi quen anh Sắc từ năm 1997, khi... Read more »

Mời các bạn tham gia cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội

Ngày 24/5/2021, Hội KTS Hải Phòng đã nhận được thư mời của Tạp chí Kiến trúc- Hội KTS Việt Nam về việc mời tham gia cuộc thi Thiết kế không gian sáng... Read more »

Phố Cấm- Chùm 111 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 111 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Kao Hữu, Thu Sang, Lê Ngọc Ba, Lương Mỹ Hạnh, Nguyễn Tâm Thanh   Kao Hữu (Hải Phòng) PHỐ CẤM Nói... Read more »