Cửa Biển Hải Phòng- Chùm 94 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 94 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Đặng Quang Đạo, Nguyễn Viết Tô, Võ Thị Luyến Luôn, Hồ Thảo Ngọc, Song Vũ Hoàng Phương   Đặng Quang Đạo... Read more »

KIẾN TẠO XANH

Kiến tạo xanh với: Lễ hưng công động thổ xây dựng, tôn tạo Đình làng Câu Hạ A; Tham quan cơ sở chế tác đá cảnh Trần Hoan; Chào mừng ngày Kiến... Read more »