BẢO TỒN DI TÍCH

Bảo tồn di tích với: Bảo tồn các công trình kiến trúc xây dựng thời thuộc Pháp tại thành phố Hải Phòng; Kiểm định chất lượng công trình kiến trúc xây dựng... Read more »

Thương cha- Truyện ngắn dự thi mã số 105 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 105 của tác giả Phùng Văn Định (Tây Ninh) THƯƠNG CHA Từ khi mẹ tôi mất, dường như cha gầy hẳn đi thì phải. Lúc nào... Read more »

Khúc ca Hải Phòng- Chùm 104 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 104 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Nga Lê, Hồ Thảo Ngọc, Lê Cường, Thúy Vinh   Nguyễn Duy Vinh (Lâm Đồng) KHÚC CA HẢI... Read more »