Bên sông Tam Bạc

Ngày 7/5/2021, chúng tôi có dịp cùng nhau ngồi cafe bên dòng sông Tam Bạc. Phố Tam Bạc chạy dài ven hữu ngạn sông Tam Bạc, được hình thành từ lâu đời... Read more »