DI TÍCH CỔ

Di tích cổ với: Mời các bạn tham gia cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội; Quà Miền Trung; Kỷ niệm tháng năm; Mời các bạn tham dự cuộc... Read more »

Trao đổi tìm hiểu về Phủ Thượng Đoạn

Ngày 30/5/2021, chúng tôi đã đến tham quan chiêm bái Phủ Thượng Đoạn tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng. Phủ Thượng Đoạn nổi tiếng như một trung... Read more »