Đồ Sơn tình biển- Chùm 69 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 69 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Nguyễn Quốc Toàn, Trần Sơn Phu, Phan Phượng Uyên, Mạnh Kỳ, Lương Thị Đậm . Nguyễn Quốc Toàn (Đồng Nai) ĐỒ... Read more »