LỄ HỘI MÙA THU

Lễ hội mùa thu với: Thăm và làm việc với BQL dự án đầu tư xây dựng khu kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp Tân Thành; Họp Trung tâm Phát... Read more »