Hải Phòng quê tôi- Chùm 75 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 75 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Đặng Thị Ước, Thi Hoàng Khiêm, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đức Hưng . Nguyễn Duy Vinh (Lâm... Read more »

Đêm thu Hải Phòng- Chùm 74 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 74 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Hoàng Ngãi, Trần Hoàng Phúc, Mân Thùy Trang, Trần Công Quảng, Phan Phượng Uyên . Hoàng Ngãi (Hải Phòng) ĐÊM THU... Read more »

Gặp gỡ đoàn làm phim về Đại thi hào Nguyễn Du

Ngày 13/9/2022, tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố, số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng đã diễn ra chương trình giao lưu gặp gỡ đoàn làm... Read more »

Hào khí- Chùm 73 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 73 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Tôn Thất Thọ, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Lương Sơn, Thúy Vinh, Nguyễn Văn Đốc . Tôn Thất Thọ (TP Hồ Chí... Read more »