Giới thiệu Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng

Ngày 10/9/2022, xin giới thiệu đến các bạn Trung tâm Phát triển Cộng đồng trực thuộc Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng. Trung tâm Phát triển Cộng đồng được thành lập... Read more »