Sinh hoạt chuyên đề CLB nghiên cứu đô thị Hải Phòng

Ngày 14/9/2022 tại văn phòng số 579 Nguyễn Văn Linh; đã diễn ra sinh hoạt chuyên đề CLB nghiên cứu đô thị Hải Phòng với nội dung trao đổi tìm hiểu về... Read more »