Hiên nhà Tam Bạc- Chùm 71 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 71 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Nguyễn Quang, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Mạnh Trí, Lê Phượng, Nguyễn Lương Sơn . Nguyễn Quang (Ninh Thuận) HIÊN NHÀ... Read more »