Giới thiệu qui hoạch mở rộng cảng cửa ngõ Lạch Huyện giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050

Ngày 1/11/2021, tại phòng họp Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng, số 6 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng; đã diễn ra cuộc thảo luận nghe... Read more »