Họp BĐH Hiệp hội Doanh nghiệp quận Hồng Bàng

Ngày 15/11/2021, tại phòng họp của Công ty CPTM Minh Khai số 23 Minh Khai, Hồng Bàng, TP Hải Phòng; đã diễn ra cuộc họp Ban điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp... Read more »

Gặp gỡ đầu tuần

Ngày 15/11/2021, tại trụ sở số 58 Điện Biên Phủ, Thường trực Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã vui mừng đón tiếp Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam... Read more »

KHOẢNH KHẮC ĐẦU ĐÔNG

Khoảnh khắc đầu đông với: Đầu tuần ra đảo Liên Minh; Mười sự kiện chính trong hoạt động thời gian qua của Chi hội Kiều học Hải Phòng; Sớm đầu mùa đông... Read more »