Họp BLĐ Hiệp hội Doanh nghiệp quận Hồng Bàng

Ngày 11/11/2021, tại trụ sở UBND quận Hồng Bàng, số 1 đường Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; đã diễn ra cuộc họp Ban lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp... Read more »