Hội thảo “Hướng tới 50 năm Kiến trúc Việt Nam 1975- 2025”

Ngày 12/11/2021, tại trụ sở Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội; đã diễn ra hội thảo trực tiếp và trực tuyến “Hướng tới 50 năm Kiến... Read more »