Gặp gỡ đầu tuần

Ngày 29/11/2021 tại trụ sở Hội Liên lạc Việt Kiều thành phố, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng đã diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tuần. Sau khi nhận được báo... Read more »