Thực tế sáng tác tại đảo Cát Bà

Ngày 7/11/2021, nhận lời mời của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải; Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng; Hội KTS Hải Phòng; CLB KTS... Read more »