Khai mạc triển lãm trực tuyến “Công nghệ và thiết bị trong lĩnh vực xây dựng”

Ngày 30/11/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng; đã diễn ra khai mạc triển lãm trực tuyến “Công nghệ và thiết bị... Read more »