Triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Phòng 2021

Ngày 2/11/2021, tại Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng, số 1 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Hội Liên hiệp Văn học nghệ... Read more »