CHÀO NĂM MỚI 2022

Chào năm mới 2022 với: Mời các bạn tham dự cuộc thi thơ đôi Haiku- Lục bát; Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; Hoạt động Hội Hữu nghị Việt... Read more »

Năm mới bình an- Chùm 03 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 03 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Lê Sơn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Trịnh Văn Thao   Phạm Thị... Read more »