Ra khơi- Chùm 18 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 18 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lê Việt Hùng, Lại Duy Bến, Hoàng Ngãi, Lê Sơn, Nguyễn Duy Vinh   Lê Việt Hùng (Hải Phòng)... Read more »