Năm Sửu- Chùm 19 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 19 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Trần Thị Thủy, Phạm Thế Chất, Tịnh Bình, Nguyễn Văn Hiếu   Vương Giao Tuyến (Hải... Read more »