Sông Cấm- Chùm 26 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 26 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lương Hải Thuận, Phạm Thị Mỹ Liên, Nguyễn Lương Sơn, Thúy Vinh, Nguyễn Văn Đốc   Lương Hải Thuận... Read more »