Thông tin thêm về cuộc thi thơ “Việt Nam đất nước lời ru”

Ngày 17/1/2022, Trưởng đại diện UIA tại Hải Phòng và Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Tiệp đã có cuộc thảo luận về cuộc thi thơ “Việt Nam đất nước lời ru”  do... Read more »