Thành phố trước biển- Chùm 06 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 06 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Duy Vinh, Tạ Thị Thủy, Lê Sơn, Nguyễn Hoài Thu   Trương Thị Thanh... Read more »