Sắc xuân Cát Bà- Chùm 16 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 16 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Quang Vũ, Nguyễn Mạnh Trí, Tạ Thị Thủy, Phạm Thị Tuấn Anh, Trần Thanh Dũng   Quang Vũ (TP... Read more »

Chung tay chống dịch- Chùm 15 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 15 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Hoàng Huấn, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Tuyết Lan, Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hồng Tươi Nguyễn... Read more »