Cát Bà- Chùm 08 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 08 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lê Việt Hùng, Nguyễn Tâm Thanh, Trần Thị Thủy, Phạm Thế Chất, Nguyễn Lương Sơn   Lê Việt Hùng... Read more »