Đất Cảng mùa đông- Chùm 12 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 12 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Hoàng Ngãi, Nguyễn Văn Đốc, Lê Sơn, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Trọng Lĩnh   Hoàng Ngãi (Hải Phòng) ĐẤT... Read more »

Sinh hoạt thường kỳ CLB nghiên cứu đô thị Hải Phòng

Ngày 12/1/2022, tại trụ sở số 32 F Điện Biên Phủ đã diễn ra sinh hoạt thường kỳ CLB nghiên cứu đô thị Hải Phòng. Tham dự có đại diện UIA tại... Read more »