Cầu mong năm mới- Chùm 21 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 21 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Hoàng Huấn, Vũ Thị Ngọc, Hoàng Văn Thạnh   Bùi Xuân... Read more »

Cánh buồm buổi sớm- Chùm 20 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 20 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lương Hải Thuận, Phạm Thị Mỹ Liên, Nguyễn Văn Đốc, Thúy Vinh, Nguyễn Lương Sơn   Lương Hải Thuận... Read more »